A kalóriaGuru.hu adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója

1. Bevezetés

A kalóriaguru.hu tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen szabályzat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a kalóriaguru.hu milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését a kalóriaguru.hu rendszeréből. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen adatvédelmi szabályzat bármikor megtekinthető ezen a weboldalon és a Felhasználó a kalóriaguru.hu használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

3.1 Regisztráció esetén

Az adatkezelés köre: felhasználó név, e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés célja:

  • felhasználónév: A felhasználó által választott tetszőleges és nyilvános fantázianév, mely a felhasználót azonosítja az adatbázisban, fórum hozzászólásokban, megosztott receptek esetén, stb.
  • e-mail cím: A weboldalra történő bejelentkezés, kapcsolatfelvétel, a weboldal használatával kapcsolatos üzenetek, értestések és hírlevél küldése céljából van rá szükség.
  • jelszó: A weboldalra történő biztosnságos bejelentkezést szolgálja.

Az adatkezelés időtartama: E-mail cím és jelszó esetén, amíg a kalóriaguru.hu weboldalon keresztül a Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját az erre szolgáló funkció segítségével. A felhasználónév nem törölhető, hogy azt más Felhasználó már ne tudja választani.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2 Apróhirdetés feladása esetén

A kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételi adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím), számlázási adatok (név, cím, adószám)

Az adatkezelés célja:

  • név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím: A hirdetővel kapcsolatba léphessenek az érdeklődők.
  • név, cím, adószám: A számlák kiállításához szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó saját maga nem törli a hirdetését, vagy a hirdetés lejáratát követően legalább 30 nap, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig. A számlázáshoz szükséges adatok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4. Adatok megtekintése, módosítása, törlése

Minden a kalóriaguru.hu rendszerébe regisztrált Felhasználó a rendszerben rögzített adatait a honlapon keresztül bármikor megtekintheti és módosíthatja. A módosítás alól kivételt képez a választott felhasználó név.

A különböző adatok törlésére vonatkozó részletek a 3. pontban olvashatók az "Az adatkezelés időtartama" résznél.

5. Az adatkezelő adatai

GRANDWAY BT.

Tevékenység: a kalóriaguru.hu weboldal fejlesztése és üzemeltetése

Székhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 42.
Cégjegyzékszám: 01-06-791961
Adószám: 25925618-1-41
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-119123/2017.
E-mail cím: info@kaloriaguru.hu

6. Az adatfeldolgozók adatai

3 in 1 Hosting Bt.

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Weboldal: megacp.com

KBOSS.hu Kft.

Tevékenység: online számlázási szolgáltatás

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
Cégjegyzékszám: 13-09-101824
Adószám: 13421739-2-13
E-mail cím: info@szamlazz.hu
Weboldal: www.szamlazz.hu

7. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik a 3 in 1 Hosting Bt. (adatait lásd 6. pont) tárhelyszolgáltató Magyarországon elhelyezett szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

8. Az adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználó által megadott adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá az üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátása érdekében.

9. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az 5. pontban megadott elérhetőségeken keresztűl a személyes adatai kezeléséről, valamint bármikor megtekintheti, módosíthatja és a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törölheti is azokat a kalóriaguru.hu weblapon keresztül.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

Utolsó módosítás ideje: 2018. április 19.

Irodalomjegyzék

kalóriaGuru.hu - Fogyókúra, diéta egészségesen, Online Táplálkozási Napló, Kalkulátorok, Kalóriatáblázatok.

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat A kalóriaGuru.hu weblap adatvédelmi szabályzata.

Adatvédelmi szabályzat Transz-zsírokat többnyire az előregyártott élelmiszerek tartalmaznak, és az élelmiszer cimkéjén az esetek többségében fel van tüntetve az összetevők között "hidrogénezett növényi olaj" vagy "részben hidrogénezett növényi olaj" megnevezéssel. A szénhidrát esetében arra kell ügyelnie, hogy a bevitt szénhidrát mennyiség minél kisebb részét tegye ki a cukor. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint a napi cukor bevitel ne haladja meg a napi energiabevitel 10%-át. A szokásos napi három nagyobb étkezéssel ellentétben a napi 5-6 kisebb étkezés sokkal egészségesebb a szervezet számára. Kiegyensúlyozottabb lesz a vércukorszint, nem jelentkezik farkaséhség, nem fog további fölösleg ránk rakódni, és fogyás is csak így érhető el.