Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A kalóriaguru.hu tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a kalóriaguru.hu milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését a kalóriaguru.hu rendszeréből. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen adatkezelési tájékoztató bármikor megtekinthető ezen a weboldalon és a Felhasználó a kalóriaguru.hu használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

3.1 Regisztráció esetén

Az adatkezelés köre: felhasználó név, e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés célja:

  • felhasználónév: A felhasználó által választott tetszőleges és nyilvános fantázianév, mely a felhasználót azonosítja az adatbázisban, fórum hozzászólásokban, megosztott receptek esetén, stb.
  • e-mail cím: A weboldalra történő bejelentkezés, kapcsolatfelvétel, a weboldal használatával kapcsolatos üzenetek, értestések küldése céljából van rá szükség.
  • jelszó: A weboldalra történő biztosnságos bejelentkezést szolgálja.

Az adatkezelés időtartama: E-mail cím és jelszó esetén, amíg a Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját a kalóriaguru.hu weboldalon keresztül az erre szolgáló funkció segítségével. A felhasználónév nem törölhető, hogy azt más Felhasználó már ne tudja választani.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2 Táplálkozási napló esetén

A kezelt adatok köre: étkezés, aktivitás, testparaméterek, vércukor, vérnyomás, pulzus

Az adatkezelés célja: A Felhasználó nyomonkövethesse a változásokat a diétája során.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó saját maga nem törli az adatokat a naplóban az erre szolgáló funkció segítségével.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.3 Apróhirdetés feladása esetén

A kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételi adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím), számlázási adatok (név, cím, adószám)

Az adatkezelés célja:

  • név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím: A hirdetővel kapcsolatba léphessenek az érdeklődők.
  • név, cím, adószám: A számlák kiállításához szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó saját maga nem törli a hirdetését, vagy a hirdetés lejáratát követően legalább 30 nap, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig. A számlázáshoz szükséges adatok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4. Adatok megtekintése, módosítása, törlése

Minden a kalóriaguru.hu rendszerébe regisztrált Felhasználó a rendszerben rögzített adatait a honlapon keresztül bármikor megtekintheti és módosíthatja. A módosítás alól kivételt képez a választott felhasználó név.

A különböző adatok törlésére vonatkozó részletek a 3. pontban olvashatók az "Az adatkezelés időtartama" résznél.

5. Az adatkezelő adatai

Fogd Józsefné e.v.

Tevékenység: A kalóriaguru.hu weboldal üzemeltetése.

Székhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 42.
Nyilvántartási szám: 57462725
Adószám: 59431060-1-41
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11773047-00066110-00000000

E-mail cím: info@kaloriaguru.hu

6. Az adatfeldolgozók adatai

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe.

3 in 1 Hosting Bt.

Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Weboldal: megacp.com

KBOSS.hu Kft.

Tevékenység: Online számlázási szolgáltatás.

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
Cégjegyzékszám: 13-09-101824
Adószám: 13421739-2-13
E-mail cím: info@szamlazz.hu
Weboldal: szamlazz.hu

7. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik a 3 in 1 Hosting Bt. (adatait lásd 6. pont) tárhelyszolgáltató Magyarországon elhelyezett szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

8. Az adatok továbbítása

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

9. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az 5. pontban megadott elérhetőségeken keresztűl a személyes adatai kezeléséről, valamint bármikor hozzájukférhet, megtekintheti, módosíthatja és a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törölheti is azokat a kalóriaguru.hu weblapon keresztül.

A Felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

 

Utolsó módosítás ideje: 2022. szeptember 1.

kalóriaGuru.hu - Fogyókúra, diéta egészségesen, Online Táplálkozási Napló, Kalkulátorok, Kalóriatáblázatok, minden ami kalória.