Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A kalóriaguru.hu tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a kalóriaguru.hu milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését a kalóriaguru.hu rendszeréből. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen adatkezelési tájékoztató bármikor megtekinthető ezen a weboldalon és a Felhasználó a kalóriaguru.hu használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

  • A GDPR 6. cikk 1. bekzdés a) és f) pontja.

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

3.1 Regisztráció esetén

Az adatkezelés köre: felhasználó név, e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés célja:

  • felhasználónév: A felhasználó által választott tetszőleges és nyilvános fantázianév, mely a felhasználót azonosítja az adatbázisban, fórum hozzászólásokban, megosztott receptek esetén, stb.
  • e-mail cím: A weboldalra történő bejelentkezés, kapcsolatfelvétel, a weboldal használatával kapcsolatos üzenetek, értestések küldése céljából van rá szükség.
  • jelszó: A weboldalra történő biztosnságos bejelentkezést szolgálja.

Az adatkezelés időtartama: E-mail cím és jelszó esetén, amíg a Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját a kalóriaguru.hu weboldalon keresztül az erre szolgáló funkció segítségével. A felhasználónév nem törölhető, hogy azt más Felhasználó már ne tudja választani.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2 Táplálkozási napló esetén

A kezelt adatok köre: étkezés, aktivitás, testparaméterek, vércukor, vérnyomás, pulzus

Az adatkezelés célja: A Felhasználó nyomonkövethesse a változásokat a diétája során.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó saját maga nem törli az adatokat a naplóban az erre szolgáló funkció segítségével.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.4 Harmadik féltől származó szolgáltatások

A kalóriaGuru.hu igénybe vesz harmadik féltől származó szolgáltatásokat, melyek információkat (pl.: cookie) tárolnak/érnek el az eszközön, valamint olyan személyes adatokat is (pl.: egyedi azonosítók, eszköz adatok), amiket a tartalom és a hirdetések személyreszabásához, teljesítményük méréséhez, a látogatottság méréséhez, helymeghatározáshoz, azonosításhoz, valamint termékfejlesztéshez használnak fel. Ezekről bővebben az egyes szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat.

Google Analytics:

Google Adsense:

Facebook:

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelő adatai

Fogd Józsefné e.v.

Tevékenység: A kalóriaguru.hu weboldal üzemeltetése.

Székhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 42.
Nyilvántartási szám: 57462725
Adószám: 59431060-1-41
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11704007-22059136-00000000

E-mail cím: info@kaloriaguru.hu

5. Az adatfeldolgozók adatai

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe.

3 in 1 Hosting Bt.

Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Weboldal: megacp.com

6. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik a 3 in 1 Hosting Bt. (adatait lásd 5. pont) tárhelyszolgáltató Magyarországon elhelyezett szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. Az adatok továbbítása

A Felhasználó által megadott adatok a hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

8. A Felhasználó jogai

A Felhasználó a jogait az 4. pontban megadott e-mail címen kérheti, érvényesítheti.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az általa megadott adatok kezeléséről vagy kérheti azok módosítását, törlését.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ill. korlátozhatja azok kezelését vagy visszavonja hozzájárulását.

9. A Felhasználó jogorvoslati lehetőségei

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

 

Utolsó módosítás ideje: 2023. augusztus 18.

kalóriaGuru.hu - Fogyókúra, diéta egészségesen, Online Táplálkozási Napló, Kalkulátorok, Kalóriatáblázatok, minden ami kalória.